NEWHOMEVN_2_150x75

 

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam

Địa Chỉ: P2104, Tòa Nhà Ban Cơ Yếu Chính Phủ, 51 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện Thoại: 0916.11.4404

Website: newhomevn.com

Email: batdongsannewhome@gmail.com